نشر

 

به طور کلی در تعريف نشر دو ديدگاه وجود دارد :

1- ديدگاه عمومی : ديدگاه اول ديدگاه عمومی است که می گويد هر کس مطلبی را توليد و تکثير نمايد کار نشر را انجام داده است . مثل معلمی که جزوه‌های خود را تکثير و در اختيار دانش آموزان قرار می دهد .

2- ديدگاه تخصصی : اما در ديدگاه دوم که ديدگاه تخصصی به نشر می باشد ، انتشارات را به عنوان يک تجارت يا کسب و کار قلمداد می کند که به دنبال کسب سود است ، مثل انتشار کتاب يا مجله .

 

بنابراين با اين ديد به انتشارات می توان گفت که در روابط عمومی ها هر دو نوع از اين فعاليت انتشاراتی انجام می شود . اما در خصوص داشتن تخصص براي مدير يک سازمان انتشاراتی و يا روابط عمومی ها بايد گفت مسئول نشر می تواند تخصص اين کار را هم نداشته باشد اما قدت هدايت بخش‌های مختلف را در انتشارات دارا باشد . وليکن کسي که در بخش‌های مختلف انتشارات فعاليت مي‌کند بايد تخصص لازم را در کار خود داشته باشد . اهميت نشر : نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن آغاز شد ابزاری است برای حفظ و انتقال هرگونه پيام در زمان حال و آينده . هرچند نياز بشر به برقراری ارتباط پيش از خط و نوشتن نيز وجود داشت و به صورت ارتباط شفاهي بود محدودیت هایی را در برداشت به طوری که انتقال اطلاعات بدون تماس حضوری دو نفر در يک مکان يا زمان مقدور نبود و همچنين بسياري از تصاوير و علائم که به صورت بصری قابل انتقال بود از اين طريق به ديگران منتقل نمی شد . به همين دليل با اختراع خط و چاپ و برطرف شدن اين محدوديت ها اهميت نشر نمايان شد .

       

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .